VAD INGÅR I EN BAKGRUNDSKONTROLL

Vi verifierar fakta från källor som är öppna och tillgängliga för allmänheten samt från uppgifter som lämnas av den sökande. Vi inhämtar information hos originalkällor. Alla personuppgifter vi hanterar raderas efter leverans.

Ring Advokat Ulf Ericson för mer information på telefon: 073 870 68 56.

Vi gör följande;

  • Kontakt/möte med uppdragsgivare,
  • Möte med sökanden som ger sitt samtycke för att inhämta personuppgifter,
  • Personalia: Vi undersöker att personen är den som den utger sig för att vara,
  • Ekonomi: Vi inhämtar uppgifter hos bl.a. kronofogden och tidigare årsinkomster,
  • Juridik: Vi granskar diarieförda ärenden hos tingsrätter, hovrätter och förvaltningsrätter,
  • Vi verifierar referenspersonerna och dessas relation till kandidaten,
  • Våra kandidater får en kopia av rapporten och information under processen,

    Sidan 1